แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย  
วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ DRACO198A  
Notification of the Allocation and Subscription Document  
1. จดหมายแจ้งการจัดสรร  
2. หนังสือแจ้งการจัดสรร  
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
5. หนังสือมอบอำนาจ  
   
   
   
     
Bangkadi Industrial Park, Mu 5, 152 Tiwanon Road, Amphur Muang, Pathumthani 12000,Thailand
Tel: (66-2) 5011241-6 Fax: (66-2) 5011248 E-mail: webmaster@dracopcb.com
© Copyright Draco PCB Public Company Limited. All rights reserved.